459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Bolest ramene, zatuhlé, zmrzlé rameno

Popis bolesti ramene

Fyziologie (jak to má fungovat)

Rameno je díky své stavbě nejpohyblivějším kloubem těla. Je to kulovitý kloub, kterým pohybuje více než 5 svalů.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Bolest vzniká jako reakce na poškození tkání. Bolest může vycházet z ramenního kloubu, přilehlých tkání, nebo se může jednat o bolest přenesenou z jiných orgánů (např. žlučník, srdce, páteř). Samotný ramenní kloub může být postižen zánětem infekčním i neinfekčním. Častá je bolest při poškození šlachy dvouhlavého svalu pažního, která kloubem prochází. Pod výběžek lopatky (akromion) se upíná několik svalů jednou šlachou (rotátorová manžeta). Prostor pod výběžkem se může zmenšit a kost tak při pohybu naráží na šlachu.

Příčiny

  • chybné držení těla, špatné pohybové návyky, přetěžování jedné strany těla
  • zamrzlé rameno (Impingement syndrom), kdy je obtížné upažit (zvednout ruce do stran)
  • úrazy, zlomeniny a z nich plynoucí nerovnováha v držení těla
  • přenesení z bolesti krční páteře, v kříži, zad
  • skolióza páteře (hrbení se, vyosení lopatek, rozdílná výška ramen, bolesti zad, případně v kříži, ramen, rukou, nohou)
  • kyfóza páteře (kulatá záda, bolest krční páteře, v kříži, zad, případně potíže s dýcháním, bolesti ramen, rukou, nohou)

Více...

Příznaky

Příznakem je bolestivost a omezení pohybu ramene. Pokud je bolest při vnitřní rotaci a zvednutí končetiny na 60°, nasvědčuje to impingement syndromu. Oteklé rameno, bolestivé na pohmat může být známkou zánětu tíhového váčku nebo jiného zánětu. Při dalších příznacích jako zvracení, bolest na hrudi nebo omezení pohyblivosti krční páteře se může jednat o přenesenou bolest z jiné části těla.

Komplikace

  • trvalé omezení pohyblivosti ramene – zamrzlé rameno
  • poškození šlach, vykloubení ramene
  • poškození chrupavky kloubních ploch

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Léky

Pro léčbu bolesti nabízí moderní medicína analgetika, antiflogistika, u kterých je třeba zmínit, že dovedou tlumit bolest a zánět. Nemusejí ovšem působit na příčinu onemocnění.
Poškození kloubu umožňuje medicína řešit operativně.

Byliny

Byliny podle lidového léčení

(Informační zdroje stránky)